> OBWIESZCZENIE z dnia 2 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE z dnia 2 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836, ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że na wniosek złożony w dniu 14 października 2022 r. przez pana Andrzeja Mazura - pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-YIIL747.1.21.2022 w sprawie częściowego wygaśnięcia decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 1/5/17, znak: I-V.747.1.5.2017, z dnia 10 października 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Strachocina - Granica RP”.

Wniosek obejmuje nieruchomości o nr ewid.:

powiat sanocki, gmina Bukowsko, obręb 0009 Płonna

153/10, 85/9, 85/10, 94/6, 99/1,

powiat sanocki, gmina Komańcza, obręb 0027 Wysoczany

59/1,59/3, 59/4, 60,61/1,

powiat sanocki, gmina Komańcza, obręb 0009 Kulaszne

1/9, 1/2, 1/7,

powiat sanocki, gmina Komańcza, obręb 0022 Szczawne

18/16, 18/14, 18/13, 7/9, 6/54, 19, 27/24, 27/25, 27/27, 27/28, 27/29, 27/30, 27/31, 27/20, 27/32, 27/21, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 16/1,

powiat sanocki, gmina Komańcza, obręb 0019 Rzepedź

5/19, 130/1, 131/26, 131/27, 131/59, 131/3, 206, 207,

powiat sanocki, gmina Komańcza, obręb 0016 Prełuki

9/2, 17/2,

powiat sanocki, gmina Komańcza, obręb 0008 Komańcza

453/2, 455/2, 459/6, 459/2, 459/3, 459/4, 460/2, 460/3, 461/3, 602, 462, 559/1, 487/3, 464/3, 466/1, 467/1, 471/3, 471/2, 471/4, 471/5, 474/2, 473/1, 473/2, 474/1, 472/8, 472/9, 472/5, 472/7, 560, 477/2, 480/1, 479, 564, 485/1, 485/2, 565/1, 565/2, 435/6, 432, 433, 428/2, 428/3, 428/4, 424/3, 423/1, 423/17, 613, 423/13, 418, 568, 417, 416/1, 416/2, 496/8, 497, 598/1, 404/1, 404/2, 577/1, 401/1, 402/1, 403/3, 402/2, 401/2, 576/8, 400/21, 400/31, 400/20, 400/23, 400/27, 400/28, 399/6, 399/4, 579/1, 397/2, 398/11, 398/6, 398/4, 395/7,

powiat sanocki, gmina Komańcza, obręb 0005 Duszatyn

110, 127/9,

powiat sanocki, gmina Komańcza, obręb 0017 Radoszyce

419/15,421,

powiat sanocki, gmina Komańcza, obręb 0014 Osławica

34/17,

powiat sanocki, gmina Komańcza, obręb 0020 Smolnik

346/1, 409, 410, 343/23, 343/32, 343/25, 343/26, 343/28, 343/29.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, w dniach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia (tek 17 867 15 77) i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia, do czasu wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia.


Data wytworzenia: 2023-02-02
Sporządzone przez: Wojewoda Podkarpacki
Data udostępnienia: 2023-02-02 12:55:05
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał