> Zarządzenie nr 155/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 października 2022 r.

Zarządzenie nr 155/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 października 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

 Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U. 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz Zarządzenia nr 154/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok.

WÓJT GMINY zarządza:

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy:

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

750

   

Administracja publiczna

16,00

 

75095

 

Pozostała działalność

16,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-Nadanie numeru PESEL-16,00 zł

16,00

855

   

Rodzina

3 965,00

 

85595

 

Pozostała działalność

3 965,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy- 3 965,00 zł

3 965,00

     

RAZEM

3 981,00

 

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

750

   

Administracja publiczna

16,00

 

75095

 

Pozostała działalność

16,00

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

16,00

855

   

Rodzina

3 965,00

 

85595

 

Pozostała działalność

3 965,00

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

3 965,00

     

RAZEM

3 981,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-10-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-12-09 08:48:22
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał