> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 22 listopada 2022 roku o godz.15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Komańcza do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na 2023 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

Data wytworzenia: 2022-11-22
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-11-22 12:55:59
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał