> Ogłoszenie komisja

Ogłoszenie komisja


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 26 października 2022 roku o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA ds. BUDŻETU

z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
  3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
  4. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Turzańsk i Prełuki, dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych wsi Turzańsk i Prełuki.
  5. wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia międzygminnego Nr GK.033.1.6.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie.
  6. przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego - Zagłębia Ambitnej Turystyki.
 2. Sprawy różne.

Data wytworzenia: 2022-10-19
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-10-19 13:53:09
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał