> Zarządzenie nr 138/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 3 października 2022 r.

Zarządzenie nr 138/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 3 października 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U. 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 137/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok.

WÓJT GMINY zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy:

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9 768,00

 

85395

 

Pozostała działalność

9 768,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

9 768,00

 

   

RAZEM

9 768,00

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9 768,00

 

85395

 

Pozostała działalność

9 768,00

 

3280

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

9 720,00

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

39,87

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

8,13

 

   

RAZEM

9 768,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-10-03
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-10-12 13:07:11
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał