> Petycja o poparcie starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego

Petycja o poparcie starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego


Jako wójt gminy Solina, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 r., poz. 870), działając w interesie publicznym, wnoszę o poparcie starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego.

Jako formę poparcia wskazuję: list Prezydenta, Burmistrza, Wójta oraz uchwałę Rady Miejskiej lub Rady Gminy.

UZASADNIENIE

Jezioro Solińskie - największy sztuczny zbiornik w naszym kraju oraz Jezioro Myczkowieckie stanowią fundament turystyki Podkarpacia, czyniąc z gminy Solina jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych naszego kraju. Walory krajobrazowe, unikatowa fauna i Hora, duża przestrzeń oraz bardzo szeroka paleta możliwości rekreacji, przyciągają każdego roku wiele osób wypoczywających i zwiedzających ten piękny zakątek.

Od kilku lat samorząd gminy Solina zwraca uwagę na bardzo poważny problem zmniejszenia zdolności retencyjnych oraz dostępności, a tym samym atrakcyjności rekreacyjnej akwenów: solińskiego i myczkowieckiego, szczególnie w okolicach dorzeczy rzek: San, Solinka, Wołkowyjka. Konieczne jest natychmiastowe uruchomienie środków finansowych oraz realizacja inwestycji, która polegać będzie na odmuleniu i oczyszczeniu zbiornika i jego dorzeczy z rumowiska, powstałego na skutek różnych procesów erozyjnych, w tym głównie nanoszeniu przez cieki wpływające do zbiorników.

Podkreślić należy, że oba zbiorniki stanowią rezerwuary wody pitnej dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy odwiedzających gminę Solina.

Gmina Solina zrealizowała w ostatnich ośmiu latach szereg ważnych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, aby zapewnić najwyższe standardy jakości wody wykorzystywanej do rekreacji oraz przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Budowa czterech nowych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej w kilku miejscowościach gminy, zmiana technologii oczyszczania ścieków, przebudowa trzech stacji uzdatniania wody - to najważniejsze zrealizowane zadania o charakterze proekologicznym. Bez wątpienia podjęte przez samorząd działania i powstałe nowoczesne obiekty, oczyszczające ścieki z m.in.: bakterii, wirusów, sporów, pleśni, mikroplastiku oraz antybiotyków, przyczyniły się do tego, że po raz pierwszy w ponad 50 - letniej historii Jeziora Solińskiego zostało ono uznane za najpiękniejsze i najczystsze w rankingu wszystkich jezioro w Polsce (wśród ponad 9000 jezior w Polsce!). To wielki sukces, a jednocześnie ogromne wyzwanie i zobowiązanie dla wszystkich: władz, miłośników i sympatyków obu akwenów.

Działając jako wójt gminy, proszę o poparcie przesłanej petycji, które z pewnością pomoże uratować te skarby jakimi są zbiorniki: soliński i myczkowiecki przed dalszą ich degradacją. Państwa stanowisko wyrażone we wskazanej formie listów organów wykonawczych bądź uchwał organów stanowiących, będzie bardzo ważnym głosem publicznym w moim wystąpieniu do właściwych instytucji i najwyższych władz państwowych o pomoc finansową i podjęcie natychmiastowych działań w tym zakresie.


Data wytworzenia: 2022-09-13
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-28 08:38:39
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link