> Zarządzenie nr 132/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 r.

Zarządzenie nr 132/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 r.


w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz Uchwały nr XLVI/381/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza  na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Zmienia się plan finansowy dla rachunku dochodów na którym gromadzone będą  środki z Funduszu Pomocy na  edukację dla dzieci z Ukrainy.

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

758

 

 

Różne rozliczenia

77 990,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

77 990,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

77 990,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

-77 990,00

 

80195

 

Pozostała działalność

-77 990,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-77 990,00

 

 

 

RAZEM

0,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-09-26
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-10-05 14:39:51
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał