> Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy


Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195, t.j. Dz.U. 2018 poz. 870) wnoszę o utworzenie: - Młodzieżowej Rady Gminy.

Uzasadnienie

Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy pozwoli młodzieży z terenu gminy zyskać realny wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym. Młodzież będzie miała szansę rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu, jego problemach i wyzwaniach, a także będzie stanowiło to wprowadzenie i motywację do większej aktywności obywatelskiej.

Do petycji załączam projekt statutu.


Data wytworzenia: 2022-08-09
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-28 08:33:49
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał