> Zarządzenie nr 93/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lipca 2022 r.

Zarządzenie nr 93/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lipca 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U. 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz  Zarządzenia nr 92/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza  na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą  środki z Funduszu Pomocy:

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

93 256,00

 

85395

 

Pozostała działalność

93 256,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

93 256,00

 

 

 

RAZEM

93 256,00

 

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

93 256,00

 

85395

 

Pozostała działalność

93 256,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

93 080,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

146,21

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26,21

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3,58

 

 

 

RAZEM

93 256,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-07-18
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-15 14:31:49
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał