> Zarządzenie nr 102/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 lipca 2022 r.

Zarządzenie nr 102/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 lipca 2022 r.


w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 101/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29  lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza  na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Zmienia się plan finansowy dla rachunku wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy na  edukację dla dzieci z Ukrainy.

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

801

 

 

Oświata i wychowanie

0,00

 

80195

 

Pozostała działalność

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

 

 

RAZEM

0,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-07-29
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-15 12:52:16
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał