> Zarządzenie nr 121/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie nr 121/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 sierpnia 2022 r.


w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Komańcza na 2022 rok 

Na podstawie art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 119/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31  sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

WÓJT GMINY zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów  i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie: „Dodatek węglowy”.

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

0,00

 

85295

 

Pozostała działalność

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-400,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400,00

 

 

 

RAZEM

0,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-08-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-15 11:06:52
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał