> Zarządzenie nr 120/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie nr 120/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 sierpnia 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U. 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz  Zarządzenia Nr 119/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza  na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą  środki z Funduszu Pomocy:

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 152,00

 

85395

 

Pozostała działalność

6 152,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

6 152,00

 

 

 

RAZEM

6 152,00

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 152,00

 

85395

 

Pozostała działalność

6 152,00

 

3280

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

6 120,00

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

26,59

4850

Składki i inne  pochodne od wynagrodzeń pracowników  wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5,41

 

 

 

RAZEM

6 152,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-08-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-15 11:03:20
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link