> Zarządzenie nr 112/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie nr 112/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 sierpnia 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U. 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz  Zarządzenia nr 111/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza  na 2022 rok.

WÓJT GMINY zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą  środki z Funduszu Pomocy:

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

855

 

 

Rodzina

2 148,00

 

85595

 

Pozostała działalność

2 148,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy- 2 148,00 zł

2 148,00

 

 

 

RAZEM

2 148,00

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

855

 

 

Rodzina

2 148,00

 

85595

 

Pozostała działalność

2 148,00

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

2 148,00

 

 

 

RAZEM

2 148,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-08-22
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-15 10:35:52
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał