> Zarządzenie nr 98/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 lipca 2022 roku

Zarządzenie nr 98/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 lipca 2022 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) zarządzam co następuje:

§1

  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Edyty Krzesińskiej-Fabian ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  2. W skład Komisji wchodzą:
  • Monika Guśtak – przewodniczący;
  • Jolanta Wewiurska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepedzi;
  • Krzysztof Gierlach – przedstawiciel Kuratorium Oświaty;
  • Lidia Mackiewicz - Adamska – ekspert;
  • Marta Muszyńska – ekspert.

§2

Obsługę administracyjno - biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-07-26
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-27 07:17:00
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał