> Zarządzenie nr 89/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 lipca 2022 r.

Zarządzenie nr 89/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 lipca 2022 r.


w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 85/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 rok.

WÓJT GMINY zarządza :

§1

Zmienia się plan finansowy dla rachunku wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy na edukację dla dzieci z Ukrainy.

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

801

   

Oświata i wychowanie

0,00

 

80195

 

Pozostała działalność

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 000,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

10 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

-3 200,00

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

-4 000,00

     

RAZEM

0,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-07-06
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-07-25 11:07:28
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał