> Uchwała nr XLIV/360/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLIV/360/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 599), art. 13 ust. 2 i 2a, w związku z art. 11 ust.2, art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), oraz §8 Uchwały Nr XXXIII Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar. 2017. 2751 ze zmianami)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Komańcza darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza nieruchomości oznaczonych jako:

Obręb Czystogarb:

 1. działka ewidencyjna nr 186/8 o pow. 0,0012 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00052992/9;
 2. działka ewidencyjna nr 196/2 o pow. 0,0164 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00052992/9;
 3. działka ewidencyjna nr 187/6 o pow. 0,0061 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga, (dr), KW Nr KS1S/00052992/9;
 4. działka ewidencyjna nr 103 o pow. 1,2431 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00052992/9;
 5. działka ewidencyjna nr 9/10 o pow. 0,3496 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00052992/9;
 6. działka ewidencyjna nr 16 o pow. 0,5223 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00052992/9;
 7. działka ewidencyjna nr 30/1 o pow. 1,0144 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00052992/9;
 8. działka ewidencyjna nr 77 o pow. 0,1575 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00052992/9 ;
 9. działka ewidencyjna nr 79 o pow. 0,0459 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KS1S/00052992/9;
 10. działka ewidencyjna nr 80 o pow. 0,0172 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KS1S/00052992/9;
 11. działka ewidencyjna nr 84 o pow. 0,1490 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KS1S/00052992/9;
 12. działka ewidencyjna nr 68/101 o pow. 0,3471 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KS1S/00063885/6;

Obręb Komańcza:

 1. działka ewidencyjna nr 534/1 o pow. 0,2925 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00034477/1;
 2. działka ewidencyjna nr 533 o pow. 0,2367 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00034477/1;
 3. działka ewidencyjna nr 532 o pow. 0,0580 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00034477/1;
 4. działka ewidencyjna nr 531 o pow. 0,1138 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00034477/1 ;
 5. działka ewidencyjna nr 530 o pow. 0,1487 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00034477/1 ;
 6. działka ewidencyjna nr 529 o pow. 0,0119 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00034477/1;
 7. działka ewidencyjna nr 528 o pow. 0,0740 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00034477/1;
 8. działka ewidencyjna nr 527 o pow. 0,0222 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00034477/1;
 9. działka ewidencyjna nr 526 o pow. 0,1172 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00034477/1;
 10. działka ewidencyjna nr 516 o pow. 0,1298 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00034477/1;
 11. działka ewidencyjna nr 517/2 o pow. 0,1900 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00034477/1;
 12. działka ewidencyjna nr 325/11 o pow. 0,1900 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00034477/1;

Obręb Wola Michowa:

 1. działka ewidencyjna nr 68/2 o pow. 0,0649 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00073261/9;
 2. działka ewidencyjna nr 101 o pow. 0,2942 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00073261/9;

Obręb Wisłok Wielki:

 1. działka ewidencyjna nr 441/2 o pow. 0,0250 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako użytek ), KW Nr KS1S/00063881/8;
 2. działka ewidencyjna nr 442/2 o pow. 0,0664 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00030494/8;
 3. działka ewidencyjna nr 441/4 o pow. 0,0801 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (Ł), KW Nr KS1S/00050674/0;
 4. działka ewidencyjna nr 443/4 o pow. 0,0519 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (Ps), KW Nr KS1S/00060457/6;

Obręb Dołżyca: 

 1. działka ewidencyjna nr 151/1 o pow. 0,8832 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00072919/0;
 2. działka ewidencyjna nr 94/3 o pow. 0,0680 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (Ps), KW Nr KS1S/00072919/0;
 3. działka ewidencyjna nr 163/4 o pow. 0,3699 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00072919/0;
 4. działka ewidencyjna nr 110/1 o pow. 0,0187 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (R, Lzr-Ps), KW Nr KS1S/00072919/0;
 5. działka ewidencyjna nr 164 o pow. 1,1648 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00072919/0;

Obręb Radoszyce:

 1. działka ewidencyjna nr 321 o pow. 1,2123 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00063880/1;
 2. działka ewidencyjna nr 409/2 o pow. 0,3796 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako użytek (R), KW Nr KS1S/00063880/1;
 3. działka ewidencyjna nr 410/4 o pow. 0,0061 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00063880/1;
 4. działka ewidencyjna nr 410/6 o pow. 0,0162 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00063880/1;
 5. działka ewidencyjna nr 410/8 o pow. 0,0093 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), ; KW Nr KS1S/00063880/1
 6. działka ewidencyjna nr 411/7 o pow. 0,3906 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako użytek (R, Ps), ; KW Nr KS1S/00063880/1
 7. działka ewidencyjna nr 411/9 o pow. 0,4783 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako użytek (Ps), KW Nr KS1S/00063880/1;
 8. działka ewidencyjna nr 411/10 o pow. 0,0686 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako użytek (Ps), ; KW Nr KS1S/00063880/1
 9. działka ewidencyjna nr 414/1 o pow. 0,0190 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr) KW Nr KS1S/00063880/1.

Obręb Osławica:

 1. działka ewidencyjna nr 1/1 o pow. 0,0664 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako użytki (Lzr-Ps), KS1S/00063889/4;
 2. działka ewidencyjna nr 2/1 o pow. 0,0404 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KS1S/00063889/4.

Obręb Rzepedź:

 1. działka ewidencyjna nr 166/2 o pow. 0,1203 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KS1S/00060882/4;
 2. działka ewidencyjna nr 166/3 o pow. 0,4863 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KS1S/00060882/4.

Obręb Nowy Łupków:

 1. działka ewidencyjna nr 67 o pow. 0,6863 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KS1S/00063886/3;
 1. Darowizny dokonuje się w celu umożliwienia Nadleśnictwu Komańcza dojazdu do oddziałów leśnych w wyżej wymienionych miejscowościach oraz wykonania remontu ww. dróg.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Traci moc Uchwała IV/33/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-06-29
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-12 13:52:15
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link