> Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/45/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/45/2022 z dnia 25 maja 2022 r.


w sprawie: sprawozdania rocznego Wójta Gminy Komańcza z wykonania budżetu gminy za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego


Data wytworzenia: 2022-05-25
Sporządzone przez: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)
Data udostępnienia: 2022-06-24 21:15:55
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał