> Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr XXVII/1594/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr XXVII/1594/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Nr XXXV/282/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) w związku żart. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

postanawia

wszcząć postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały. 


Data wytworzenia: 2021-11-09
Sporządzone przez: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)
Data udostępnienia: 2022-06-24 21:07:21
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał