> Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/94/2021 z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/94/2021 z dnia 23 września 2021 r.


w sprawie: zaopiniowania informacji Wójta Gminy Komańcza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.


Data wytworzenia: 2021-09-23
Sporządzone przez: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)
Data udostępnienia: 2022-06-24 21:05:13
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał