> Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/33/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/33/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.


w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza & udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Komańcza z wykonania budżetu gminy za 2020 r.


Data wytworzenia: 2021-06-10
Sporządzone przez: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)
Data udostępnienia: 2022-06-24 21:00:58
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał