> Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej


Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej


Data wytworzenia: 2021-11-30
Sporządzone przez: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)
Data udostępnienia: 2022-06-24 20:55:41
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał