> Ogłoszenie komisja ds. Skarg, wniosków i petycji

Ogłoszenie komisja ds. Skarg, wniosków i petycji


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu  29 czerwca 2022 r. o godz. 8:30 w Sali Narad (nr 107) w Urzędzie Gminy Komańcza odbędzie się POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza skargi na Wójta Gminy Komańcza wniesionej dnia 19 maja 2022r.
  3. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodnicząca Komisji

Joanna Jarosz


Data wytworzenia: 2022-06-15
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-06-15 18:18:11
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał