> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Raport o stanie gminy za 2021 r.:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Komańcza za 2021 rok,
  2. debata na temat Raportu,
  3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Komańcza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Komańcza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu sanockiego na realizacje zadania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2022-06-15
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-06-15 18:08:18
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał