> Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 maja 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz. Zarządzenie nr 65/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza  na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą  środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne oraz na  edukację dla dzieci z Ukrainy.

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

801

 

 

Oświata i wychowanie

27 207,00

 

80195

 

Pozostała działalność

27 207,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Środki na edukację dla dzieci z Ukrainy

27 207,00

855

 

 

Rodzina

7 646,00

 

85595

 

Pozostała działalność

7 646,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

7 646,00

 

 

 

RAZEM

34 853,00

 

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

801

 

 

Oświata i wychowanie

27 207,00

 

80195

 

Pozostała działalność

27 207,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 207,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

5 000,00

855

 

 

Rodzina

7 646,00

 

85595

 

Pozostała działalność

7 646,00

 

3110

Świadczenia społeczne

7 646,00

 

 

 

RAZEM

34 853,00

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-05-20
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-06-02 13:41:06
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał