> Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.


Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.


Data wytworzenia: 2021-12-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-06-02 09:58:41
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał