> Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.


Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.


Data wytworzenia: 2021-12-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-06-02 09:55:54
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał