> Zaproszenie na komisję

Zaproszenie na komisję


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 6 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY KOMAŃCZA

Z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia. 
  2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
  3. Wystąpienie do Rady Gminy Komańcza i Regionalnej Izby Obrachunkowej
    z wnioskiem o absolutorium dla Wójta Gminy.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Joanna Mokrzycka


Data wytworzenia: 2022-05-30
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-05-31 07:20:41
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał