> Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021


Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021


Data wytworzenia: 2022-05-20
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-05-23 13:35:06
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał