> Zarządzenie nr 68/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 68/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 maja 2022 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie dróg osiedlowych po byłym PGR w miejscowości: Szczawne i Wysoczany po byłym PGR Szczawne, w miejscowości Nowy Łupków i Osławica po byłym PGR w Nowym Łupkowie oraz miejscowości Wisłok Wielki po byłym PGR w Czystogarbie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559)

z a r z ą d z a m, co następuje :

§1

Powołuję Komisję w składzie:

  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Zieliński – Członek Komisji
  3. Bogdan Wiktor– Członek Komisji
  4. Anna Wiszniewski-Tchoryk – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Remont i przebudowa dróg osiedlowych po byłym PGR w miejscowości: Szczawne i Wysoczany po byłym PGR Szczawne, w miejscowości Nowy Łupków i Osławica po byłym PGR w Nowym Łupkowie oraz miejscowości Wisłok Wielki po byłym PGR w Czystogarbie” wykonanych przez La Strada Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29/208, 38-500 Sanok oraz przez Firmę Usługowo – Handlowo – Transportowo – Budowlaną Tomasz Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka.

§2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy robót budowlanych wykonanych na podstawie umów z dnia 24 grudnia 2021 roku i dnia 27 grudnia 2021 roku.

§3

  1. Nieobecność członka komisji nie wstrzymuje czynności odbioru z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Dla skutecznego dokonania odbioru wymagany jest skład komisji obejmujący minimum trzy osoby w tym przewodniczącego.
  3. Gdy skład komisji uniemożliwia skuteczne dokonanie odbioru, czynności odbioru należy odroczyć do czasu zebrania się komisji w składzie umożliwiającym skuteczne dokonanie odbioru.

§4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-05-23
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2022-05-23 13:23:45
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał