> Zarządzenie nr 55/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie nr 55/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz Zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza  na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą  środki z Funduszu Pomocy na  wykonanie zdjęcia oraz nadanie nr PESEL.

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

2 442,00

 

75095

 

Pozostała działalność

2 442,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Wykonanie zdjęcia- 1 645,00 zł
- Nadanie nr PESEL- 797,00 zł

2 442,00

 

 

 

RAZEM

2 442,00

 

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

2 442,00

 

75095

 

Pozostała działalność

2 442,00

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

657,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

112,94

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

16,10

4300

Zakup usług pozostałych

1 645,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

10,96

 

 

 

RAZEM

2 442,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-29
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-05-10 14:51:18
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link