> Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz Uchwały nr XLII/340/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1. Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

1 128,00 

 

85295

 

Pozostała działalność

1 128,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Posiłek dla dzieci i młodzieży

1 128,00

 

 

 

RAZEM

1 128,00

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

1 128,00

 

85295

 

Pozostała działalność

1 128,00

 

3110

Świadczenia społeczne

1 128,00

 

 

 

RAZEM

1 128,00

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-27
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-04-29 08:53:29
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał