> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 27 kwietnia 2022 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu XLI z 30 marca 2022 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Komańcza do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (projekt I).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (projekt II).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (projekt III).
  8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Komańcza
Adam Pasiniewicz
 


Data wytworzenia: 2022-04-21
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-22 09:15:01
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał