> Uchwała nr XL/325/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 r.

Uchwała nr XL/325/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

  1. Uchyla § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/304/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części.
  1. Wyraża zgodę na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego położonych w obrębach ewidencyjnych: Jawornik, Radoszyce, Turzańsk, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr ewid.:

1) 13/3 o pow. 9,9218 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

2) 17/4 w Jaworniku, w części o pow. 24,2535 ha, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

3) 17/5 w Jaworniku, w części o pow. 21,8413 ha, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

4) 17/8 o pow. 17,4501 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

5) 17/9 o pow. 17,4520 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

6) 17/10 o pow. 5,9214 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

7) 23/1 o pow. 29,3222 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

8) 25/1 o pow. 6,0515 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

9) 29/1 o pow. 0,6584 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

10) 31/1 w Jaworniku, w części o pow. 22,5659 ha, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

11) 32 o pow. 0,1539 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00028680/2, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

12) 415/5 o pow. 0,3480 ha w Radoszycach, objętej KW Nr KS1S/00063880/1, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

13) 415/6 o pow. 0,2627 ha w Radoszycach, objętej KW Nr KS1S/00063880/1, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

14) 415/8 o pow. 11,1646 ha w Radoszycach, objętej KW Nr KS1S/00063880/1, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

15) 135/2 w Turzańsku, w części o pow. 3,8587 ha, objętej KW Nr KS1S/00028342/1, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

16) 216 o pow. 0,1732 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

17) 217 o pow. 0,6104 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

18) 220 o pow. 0,7245 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

19) 221/1 o pow. 0,8976 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

20) 222 o pow. 0,9380 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

21) 223 o pow. 1,0661 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

22) 224 o pow. 1,5988 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

23) 225 o pow. 1,0000 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

24) 226 o pow. 0,8811 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

25) 227 o pow. 0,9684 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

26) 228 o pow. 1,1883 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

27) 229 o pow. 0,4630 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

28) 230 o pow. 0,6733 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

29) 231 o pow. 0,7445 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

30) 232 o pow. 0,9451 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

31) 234 o pow. 0,9749 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

32) 236 o pow. 1,0388 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

33) 237 o pow. 1,1291 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

34) 238 o pow. 1,0385 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

35) 239 o pow. 1,3151 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

36) 240 o pow. 0,8524 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

37) 241 o pow. 0,9532 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

38) 244 o pow. 1,5307 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

39) 245 w Turzańsku, w części o pow. 1,2587 ha, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

40) 345 o pow. 1,4388 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00028342/1, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

41) 408/8 w Turzańsku, w części o pow. 37,7228 ha objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-02-28
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-21 09:58:51
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał