> Zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 marca 2022 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Komańcza

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021.1372), art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530) oraz § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Komańcza oraz wolne stanowisko kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Komańcza wprowadzonego Zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Komańczy (wraz ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§1.

  1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:
    1. Paweł Rysz- Przewodniczący
    2. Jacek Janas – Członek
    3. Tomasz Zieliński- Członek
  2. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Komańcza.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-03-29
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-03-10 11:39:52
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link