> Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 roku

Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 roku


w sprawie przedłużenia w roku 2022 terminu dokonania okresowych ocen pracowniczych, określonego w Regulaminie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. 2019.1282 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§1.

Przedłużam do dnia 30 czerwca 2022 roku termin dokonania okresowych ocen pracowniczych określony w rozdziale II § 4 pkt 2 Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Komańczy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 lutego 2014 roku wraz z późn.zm.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-02-28
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-03-01 08:20:29
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał