> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 28 lutego 2022 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (PROJEKT I).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (PROJEKT II).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (PROJEKT III).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przysługiwania diet sołtysom Gminy Komańcza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza (Komańcza).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza (Czystogarb).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części.
 12. Sprawozdanie z prac Komisji ds. skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Komańcza za rok 2021.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Ze względu na trwający stan epidemii zachęcam do śledzenia transmisji live sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2022-02-24
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-02-24 22:33:25
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał