> Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia


Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Komańcza informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych oraz przeznaczonych do zalesienia, spełniających, co najmniej, jedno z poniższych kryteriów:

  1. Bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych - dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśnie ze sobą lub z drogami publicznymi;
  2. Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym charakterze oraz powierzchni - co najmniej 5 ha, z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych; umożliwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.

Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie gminy Komańcza.

Podmioty zainteresowane ofertą, proszone są o kontakt na adres poczty elektronicznej: komancza@krosno.lasy.gov.pl pod nr telefonu: 13 46 77 014.

W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia, należy podać, co najmniej: nazwę gminy, nazwę obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numer działki.
Informacje dodatkowe:

  • Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wymaga uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
  • Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Data wytworzenia: 2022-02-15
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-02-16 13:21:31
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał