> Ogłoszenie komisja

Ogłoszenie komisja


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu  31 stycznia 2022 r. o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza przekazanej Radzie Gminy Komańcza według właściwości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie.
  3. Analiza petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Piotr Trzaska


Data wytworzenia: 2022-01-14
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-01-25 23:16:48
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał