> Ogłoszenie komisja

Ogłoszenie komisja


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 31 stycznia 2022 roku o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się 

POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA ds. BUDŻETU

z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na 2022 rok,
  2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
  4. ustalenia zasad przysługiwania diet sołtysom Gminy Komańcza,
  5. zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Komańcza,
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu za 2021 rok.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu na rok 2022.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący
KOMISJI DS. BUDŻETU

Jarosław Dołżycki


Data wytworzenia: 2022-01-17
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-01-17 21:00:00
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał