> Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


 1. Podstawa prawna Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 1, 3 i art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).
 2. Nazwa i adres organizatora Bieszczadzki Związek Komunikacyjny, Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
 3. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia Organizator dokonuje wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1 pkt. 1, 3 lub bezpośrednie zawarcie umowy na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).
 4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy 
  1. rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy - transport drogowy autobusowy
  2. określenie sieci komunikacyjnej: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 25 liniach komunikacyjnych na terenie Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego:
   1. Zahutyń - Lesko - Olszanica - Ustrzyki Dolne - Czarna Górna - Polana - Czarna Dolna - Czarna Górna - Michniowiec - Lutowiska - Zatwarnica - Muczne - Ustrzyki Górne -Wołosate długość linii ok 88 km
   2. Zahutyń - Zagórz -Lesko - Baligród - Cisna - Wetlina - długość linii ok 67 km
   3. Wisłok Wielki - Komańcza - Rzepedź - Brzozowiec - Zagórz -Zahutyń - długość linii ok 54 km
   4. Kalnica - Olchowa - Czaszyn -Tarnawa - Wielopole - Zagórz - Zahutyń - długość linii ok 35 km
   5. Zahutyń - Lesko - Hoczew - Średnia Wieś - Polańczyk - Wołkowyja -Rajskie - długość linii ok 75 km
   6. Lesko - Średnia Wieś - Bereźnica Wyżna - Myczków - Polańczyk - Orelec - Lesko - długość linii ok 58 km
   7. Weremień -Lesko d.a. - Bezmiechowa - Manasterzec - Łukawica - Lesko d.a. - długość linii ok 27 km
   8. Ustrzyki Dolne - Polańczyk - długość linii ok 44 km
   9. Lesko - Uherce Mineralne - Zwierzyń - Myczkowce - Bóbrka Jawor - długość linii ok 18 km
   10. Majdan - Cisna -Polańczyk - długość linii ok 33 km
   11. Lesko - Uherce Mineralne - Rudenka - Olszanica - Paszowa - Wańkowa - Ropienka - długość linii ok 35 km
   12. Lesko-Jankowce - Glinne - Uherce Mineralne - długość linii ok 12 km
   13. Lesko-Postołów - długość linii ok 5 km
   14. Ustrzyki Dolne - Krościenko-Wojtkówka - Nowosielce Kozickie - Wojtkowa - Trzcianiec - długość linii ok 36 km
   15. Ustrzyki Dolne - Łodyna - Brelików -Ropienka - Stańkowa -Zawadka - Ropienka - Dźwinacz - Ustrzyki Dolne - długość linii ok 58,7 km
   16. Ustrzyki Dolne - Daszówka - Ustrzyki Dolne - Hoszów -Ustrzyki Dolne - Bandrów - Ustrzyki Dolne - długość linii ok 22 km
   17. Ustrzyki Dolne Stacja Paliw -Ustrzyki Dolne- Krościenko - Łodyna Liskowate - Serednica - długość linii ok 25 km
   18. Ustrzyki Dolne Stacja Paliw - Ustrzyki Dolne - Jałowe - Moczary - Bandrów Narodowy - długość linii ok 21 km
   19. Ustrzyki Dolne Masarnia - Ustrzyki Dolne - Równia - Hoszów - Bandrów - długość linii ok 29 km
   20. Ustrzyki Dolne Masarnia - Ustrzyki Dln. - Łobozew - Teleśnica Oszwarowa - Daszówka - Bóbrka Jawor - długość linii ok 33 km
   21. Lesko - Zahoczewie - Mchawa - Kiełczawa - Baligród - Stężnica - długość linii ok 30 km
   22. Wetlina-Wołosate - długość linii ok 24 km
   23. Czarna -Polańczyk - długość linii ok 39 km
   24. Komańcza - Cisna - długość linii ok 49 km
   25. Zahutyń - Zagórz - Poraż - Mokre -Szczawne -Rzepedź -Turzańsk - Komańcza - długość linii ok 35 km
 5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy 30.12.2022 roku
 6. Przewidywana czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 7. Informacje dodatkowe: Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
 8. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia
  1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
  2. Biuletyn Informacji Publicznej uczestników Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego
  3. Tablica ogłoszeń uczestników Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego

Data wytworzenia: 2021-12-30
Sporządzone przez: Bartosz Romowicz
Data udostępnienia: 2021-12-30 12:38:08
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał