> Zarządzenie nr 127/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 127/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 grudnia 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę, 370,00 zł 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 370,00

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

370,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

370,00

 

 

 

RAZEM

370,00

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę, 370,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

370,00

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

370,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

370,00

 

 

 

RAZEM

370,00

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-12-17
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-12-29 09:38:40
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał