> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 21 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu nr XXXVII z dnia 30 listopada 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nazw ulic na terenie miejscowości Rzepedź.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Komańcza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat za odprowadzone ścieki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Ze względu na trwający stan epidemii zachęcam do śledzenia transmisji live sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2021-12-16
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-17 23:24:51
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał