> Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy


Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy 


Data wytworzenia: 2021-11-17
Sporządzone przez: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)
Data udostępnienia: 2021-11-29 08:45:04
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał