> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 30 listopada 2021 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji – protokół nr XXXV z dnia 27 października 2021 r. i protokół nr XXXVI z dnia 10 listopada 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 r. (PROJEKT I).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 r. (PROJEKT II).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. (PROJEKT III).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (PROJEKT IV).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komańcza na rok szkolny 2021/2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2022”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komańcza.
 13. Informacja Wojewody Podkarpackiego o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy oraz informacja Przewodniczącego Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych.
 14. Informacja Wójta Gminy Komańcza z zakresu oświadczeń majątkowych pracowników, kierowników zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych po dokonanej przez Urząd Skarbowy analizie wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Ze względu na trwający stan epidemii zachęcam do śledzenia transmisji live sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2021-11-25
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-26 10:23:18
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał