Sprawozdania finansowe

Opublikowany: 2021-05-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
Utworzony: 2021-04-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku
Utworzony: 2021-04-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
Utworzony: 2021-04-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku
Utworzony: 2021-04-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku 2021 do końca 1 kwartału roku 2021

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku 2021 do końca 1 kwartału roku 2021
Utworzony: 2021-04-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021