> Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego

Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego


Pracownik Renata Kusy

Tel.: 13 46 77 035 wew. 43

e-mail: so@komancza.pl

 

Do zadań stanowiska ds. obywatelskich, obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego należy:

 

Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych w tym:

 1. rejestrowanie, udostępnianie i wydawanie materiałów niejawnych;
 2. nadzorowanie obiegu materiałów niejawnych podlegających rejestracji;

 

Prowadzenie spraw wojskowych, obronnych i obrony cywilnej w tym:

 1.  prowadzenie spraw z zakresu ewidencji, rejestru przedpoborowych i poboru do wojska;
 2. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem od czynnej służby wojskowej;
 3. prowadzenie spraw z zakresu akcji kurierskiej;
 4. realizacja zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS);
 5. realizowanie zadań z zakresu wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności;
 6. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
 7. opracowywanie i opiniowanie planów oraz organizowanie szkoleń;
 8. sporządzanie sprawozdań i meldunków ze spraw wojskowych, obronnych i obrony cywilnej.

 

Prowadzenie spraw Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym:

 1. prowadzenie dokumentacji zespołu reagowania kryzysowego;
 2. przygotowywanie posiedzeń GZZK;

Data udostępnienia: 2020-09-08 14:17:16
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1010