Ogłoszenia

Utworzony: 2023-12-15 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza

Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 19 grudnia 2023 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY
Utworzony: 2023-11-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marian Kurasz (Sekretarz)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. inwestycji i projektów w Urzędzie Gminy w Komańczy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Komańcza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i projektów w Urzędzie Gminy w Komańczy
Utworzony: 2023-11-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)

Dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego w ramach modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Rzepedzi

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.
Utworzony: 2023-12-04 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Ogłoszenie o odwołaniu sesji Rady Gminy Komańcza

Ogłoszenie o odwołaniu sesji Rady Gminy Komańcza
Utworzony: 2023-12-01 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza

Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 5 grudnia 2023 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY
Utworzony: 2023-11-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z 21 listopada 2023 r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchom
Utworzony: 2023-10-06 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza

Wójt Gminy Komańcza zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie..
Utworzony: 2023-10-27 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

  Wójt Gminy Komańcza ogłasza  przetargi ustne ograniczone na dzierżawy na cele rolne na okres 6 lat i 2 miesięcy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza

  Wójt Gminy Komańcza ogłasza  przetargi ustne ograniczone na dzierżawy na cele rolne na okres 6 lat i 2 miesięcy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza
Utworzony: 2023-11-21 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza

Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 24 listopada 2023 roku o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY
Utworzony: 2023-11-21 | Autor: Edyta Opar | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Ogłoszenie Komisja ds. Budżetu

Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 24 listopada 2023 roku o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA ds. BUDŻETU