> ZMIANY OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OD 27 września 2021 oku

ZMIANY OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OD 27 września 2021 oku


Szanowni Państwo w imieniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. z/s w Szczawnem informujemy, że 27 sierpnia 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie  zatwierdził, na okres trzech kolejnych lat Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komańcza. Taryfa została opublikowana przez Wody Polskie 20 września 2021r.

W związku z powyższym i zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nowe stawki taryfy określającej opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały od 27 września 2021r.

Zatwierdzona taryfa dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Komańcza

 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryf

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary/okres

rozliczeniowy

netto

brutto*

0

1

2

3

4

5

1

Grupa DW

cena 1m³ pobranej  wody

7,99

8,63

zł/m³

opłata abonamentowa za punkt poboru

1,60

1,73

zł/miesiąc

 

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca odprowadzania ścieków na okres od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryf

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary/okres

rozliczeniowy

netto

brutto*

0

1

2

3

4

5

1

Grupa OS

cena 1m³

odprowadzonych ścieków

11,71

12,65

zł/m³

opłata abonamentowa za punkt poboru

1,60

1,73

zł/miesiąc

 

Tabela 3. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryf

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary/okres

rozliczeniowy

netto

brutto*

0

1

2

3

4

5

1

Grupa DW

cena 1m³ pobranej  wody

8,02

8,66

zł/m³

opłata abonamentowa za punkt poboru

1,60

1,73

zł/miesiąc

 

Tabela 4. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca odprowadzania ścieków na okres od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryf

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary/okres

rozliczeniowy

netto

brutto*

0

1

2

3

4

5

1

Grupa OS

cena 1m³

odprowadzonych ścieków

11,73

12,67

zł/m³

opłata abonamentowa za punkt poboru

1,60

1,73

zł/miesiąc

 

Tabela 5. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania taryf

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary/okres

rozliczeniowy

netto

brutto*

0

1

2

3

4

5

1

Grupa DW

cena 1m³ pobranej  wody

8,05

8,69

zł/m³

opłata abonamentowa za punkt poboru

1,60

1,73

zł/miesiąc

 

Tabela 6. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca odprowadzania ścieków na okres od 25 do 36 miesięcy obowiązywania taryf

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary/okres

rozliczeniowy

netto

brutto*

0

1

2

3

4

5

1

Grupa OS

cena 1m³

odprowadzonych ścieków

11,77

12,71

zł/m³

opłata abonamentowa za punkt poboru

1,60

1,73

zł/miesiąc

*Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 3 w tabelach 1 - 2 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odebrane ścieki obowiązuje taryfa wieloczłonowa składająca się z:

  • ceny wyrażonej w zł/m3,
  • stawek opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na faktyczny pobór wody i/lub odprowadzone ścieki. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług.

Data wytworzenia: 2021-10-22
Sporządzone przez: Ryszard Słowik (GPGK)
Data udostępnienia: 2021-11-08 13:05:38
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 614