> Obwieszczenie nr 1/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie nr 1/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 12 kwietnia 2021 r.


o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komańcza przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Krośnie II podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komańcza przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2021 r.

CZĘŚĆ I.

Dane ogólne

  1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym, w którym wybierano łącznie 1 radnego.
  2. Głosowania nie przeprowadzono ze względu na to, że zarejestrowany został tylko jeden kandydat na radnego.

CZĘŚĆ II.

Wyniki wyborów

Rozdział 1.

Okręg wyborczy nr 4

  1. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat.
  2. Wybory odbyły się.
  3. Głosowania nie przeprowadzono.
  4. Radnym został wybrany: — FARBANIEC Jan z listy nr 1 KWW JAN FARBANIEC.
  5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Krośnie

II

Marek Michał Syrek


Data wytworzenia: 2021-04-12
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-04-12 23:35:04
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 648