> Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. (t.j. Dz.U.2020.2029 z późn. zm.) Gmina Komańcza ogłasza:

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2021 rok od 1 kwietnia 2021 roku na 1 ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych prze Gminę Komańcza wynosi – 8 455,92 zł
  2. Statystyczna liczba dzieci według SIO na dzień 30 września 2020r. w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza wynosi – 74, w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych - 2
  3. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi od 1 kwietnia 2021 roku wynosi: dla szkoły podstawowej – 1,420.
  4. Najbliższą gminą, o której mowa w art. 10 ust. 1 w/w ustawy jest Gmina Bukowsko.

Data wytworzenia: 2021-03-29
Sporządzone przez: Monika Guśtak
Data udostępnienia: 2021-03-29 22:09:00
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 444